A A A
Nieodpłatne poradnictwo

Porady prawne od 16 marca do odwołania - tylko przez telefon, nr 123979106 oraz 576058217.

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) nastąpiły zmiany w organizacji udzielania porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w najbliższym czasie na terenie powiatu krakowskiego. Porady będą udzielanie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, po wcześniejszym złożeniu wniosku, który jest w załączniku.