A A A
Herb Gminy

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń I piętro) zostały wywieszone  na okres 21 dni wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – teren pod garaże blaszaki w mieście Słomniki  oraz działki (łąki) w miejscowości Miłocice (przedłużenie umów z dotychczasowymi dzierżawcami).

Słomniki 09.01.2020r.