A A A
PSZOK

Gmina Słomniki podpisała umowę na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w skrócie PSZOK). Dzięki tej inwestycji mieszkańcy szybko i w komfortowych warunkach będą mogli zostawiać odpady. Gmina uzyskała na ten cel dofinansowane ze środków zewnętrznych w wysokości 85 procent.

Podpisano umowę na budowę punktu selektywnie zebranych odpadów komunalnych z gospodarstw domowych wytwarzanych przez naszych mieszkańców z przeznaczeniem do unieszkodliwienia lub odzysku. Przy oczyszczalni ścieków na ul. Niecałej w Słomnikach zostanie wybudowany m.in. kompleks z wiatą, gdzie umiejscowione będą specjalne kontenery na odpady, plac manewrowy wraz z infrastrukturą dla mieszkańców przywożących odpady. Planowane jest powstanie ścieżki edukacyjnej dla dzieci i młodzieży promującej wiedzę o segregacji odpadów, recyklingu.

W PSZOKU-u powstanie 13 frakcji na odpady takie jak:

 • papier, tektury,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale i opakowania wielomateriałowe,
 • szkło,
 • odzież,
 • tekstylia,
 • zużyte opony,
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • leki,
 • baterie i akumulatory,
 • odpady ulegające biodegradacji zielone,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • oleje silnikowe,
 • styropian

Inwestycję wykona firma F.H.U MOL-BUD Dariusz Molong Szczepanowice 57 32-200 Miechów; koszt inwestycji to 1 792 199,91 zł, w tym dofinansowanie 85 procent ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Planowany termin wykonania inwestycji to październik 2020 r.

 

Bądź na bieżąco: