A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomnikiz działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.10.2018 – 28.12.2018

Informacja Burmistrza na sesję Rady Miejskiej w Słomnikach w dniu 29 listopada 2018r.

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności w latach 2015 -2018

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.06.2018 – 23.08.2018

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 09.03.2018 – 19.04.2018