A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 27.01.2017 – 23.02.2017

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Udział w przedstawieniu teatralnym „Solway – Natchnienie Trudnego Dobra” w wykonaniu Stowarzyszenia Rodzina Kolpinga z Kocmyrzowa.
 2. Udział w koncercie „Dla Przyjaciół” zorganizowanym przez
 3. Udział w uroczystości otwarcia nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie.
 4. Uroczyste przekazanie lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP w Słomnikach w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie.
 5. Zebrania walne Ochotniczych Straży Pożarnych.
 6. Udział w spotkaniu z Zarządem Powiatu oraz Dyrektorami Wydziałów Starostwa na temat przygotowywanych wniosków do SPR oraz zaawansowania prac dokumentacyjnych.
 7. Spotkanie w Jurajskiej Krainie na temat wspólnego wniosku dotacyjnego na odnawialne źródła energii /ogniwa fotowoltaiczne, panele solarne, pompy ciepła/.
 8. Posiedzenie Forum Subregionalnego KOM w Pałecznicy – kwalifikacja wstępna wniosków z zakresu ochrony zdrowia.
 9. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski w Zakliczynie – programy rewitalizacji gmin.
 10. Udział w posiedzeniu ZOPI w GDDKiA w sprawie S7 /decyzja reformatoryjna GDOŚ/
 11. Prezentacja osiągnięć Gminy Słomniki w budownictwie energooszczędnym podczas Międzynarodowych Targów Budownictwa BUDMA w Poznaniu.
 12. Przyjęcie wizyty z Ukrainy – zwiedzanie naszych energooszczędnych obiektów komunalnych.
 13. Spotkanie w starostwie powiatowym z Wojewodą Małopolskim.
 14. Wizyta przedstawicieli Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.
 15. Posiedzenie Rady Programowej Programu LIFE.

 

Inwestycje drogowe:

 1. Remont cząstkowy dróg – rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z firmą: Firma Robót Ziemnych, Prace Remontowo-Budowlane, Budowa Dróg i Transport Towarowy, Katarzyna Górnikowska, Wilków 84 na kwotę: 41 000,00zł
 2. Wykonano Program Funkcjonalno Użytkowy na ciągi pieszo – rowerowe:
  a) ul. Kolejowa (od stacji PKP do ul. Kościuszki)
  b) od ul. Kolejowej do ul. Okrzei
  c) ul. Poniatowskiego (od cmentarza do Granowa)
  d) ul. Świerczewskiego (od ul. Kościuszki do ul. Poniatowskiego)
 3. ZDPK ogłosił przetarg na modernizację drogi Słomniki – Kocmyrzów. Rozstrzygnięcie na początku marca

 

Złożone wnioski:

 1. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w miejscowości Niedźwiedź
 2. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w miejscowości Słomniki
 3. Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w miejscowości Słomniki
 4. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa
 5. Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa
 6. Budowa drogi gminnej przez SAG w Wężerowie
 7. Niskoemisyjny transport miejski – wspólny wniosek gmin Krzeszowice, Sułoszowa, Iwanowice, Słomniki, Miechów, Charsznica, Gołcza
 8. Budowa przychodni zdrowia w Słomnikach – karta projektu
 9. Wyposażenie nowobudowanej przychodni zdrowia w Słomnikach – karta projektu

 

Wnioski powiatowe dotyczące Gminy Słomniki:

 1. Modernizacja drogi powiatowej w Januszowicach
 2. Modernizacja drogi powiatowej w Zaborzu
 3. E-usługi w informacji przestrzennej /e-geodezja/
 4. Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach /miasto Słomniki/

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2017.

Wykonawca: Alba Południe Polska Sp. z o.o., ul. Starocmentarna 2,Dabrowa Górnicza

Wartość zadania: 38 000zł

 

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2017

Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Eugeniusz Mazur, Polanowice

Wartość zadania: 15 000zł

 

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice w 2017r.

Wykonawca: SGS Polska Sp. z o.o., Ul. Bema 83, 01-233 Warszawa

Wartość zadania: 4 200zł

 

 1. Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu, kultury fizycznej i rekreacji na 2017r

Złożono 21 wniosków na kwotę 430 000zł /dostępne środki 350 000zł/

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia ( Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach – złożono dwa wnioski w sprawie dofinansowania tego zadania z Subregionalnego Programu Rozwoju WM
 2. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przyszkolnego w Waganowicach oraz w Kacicach – przygotowanie do złożenia wniosku o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
 3. Przygotowywane są inwestycje do realizacji w bieżącym roku ( ocielenie budynku socjalnego w Słomnikach i Ratajowie, budynek remizy OSP w Prandocinie w ramach Małopolskich Remiz 2017). Zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczo-budowlanej budynku w Niedźwiedziu oraz przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego remontu budynku OSP w Prandocinie.
 4. Zlecono wykonanie przeglądów technicznych w budynkach zarządzanych przez UM w Słomnikach ( elektryczne, kominiarskie, budowlane) planowane zakończenie w kwietniu 2017 roku.
 5. Ogłoszono konkurs dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury
 6. Brygada remontowa wykonała następujące roboty:
  • Malowanie Sali gimnastycznej w budynku szkoły w Kacicach
  • Malowanie pomieszczeń w szkole w Prandocinie
  • Układanie płytek, malowanie i napraw osłon na Sali w budynku LKS Słomniczanka
  • Sprzątanie i malowanie w budynku po starym przedszkolu w Słomnikach ulica T. Kościuszki 29
  • Wymiana lamp na os. Proszowska I
  • Demontaż dekorów świątecznych na Rynku w Słomnikach
  • Przegląd i naprawa dekorów świątecznych
  • Naprawa przystanku w Wężerowie przy drodze krajowej
  • Remont pomieszczeń OSP Słomniki w trakcie wykonywania ( demontaż paneli na ścianach, poprawki tynkarskie, szpachlowanie ścian, malowanie)
 7. Wykorzystanie funduszu wiejskiego i osiedlowego

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel