A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.10.2016 – 24.11.2016

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada
 2. Uroczystość Święta Niepodległości w Samorządowym Przedszkolu w Słomnikach
 3. Ślubowanie przedszkolaków w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach
 4. Jubileusz 50 lecia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego
 5. Uroczystość Św. Cecylii w Niedźwiedziu
 6. Poplenerowa wystawa malarstwa – Małopolska jak tu pięknie w MGCK
 7. Wystawa artystyczna – Pamiętajmy o ogrodach Moje miejsce IV Stowarzyszenie Ceramika bez granic
 8. Uroczystość w Waganowicach poświęcona Św. Janowi Pawłowi II
 9. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, Rodziny, Spraw Społecznych i Legislacji Rady Miejskiej w Słomnikach – ocena sytuacji na rynku pracy w Gminie Słomniki
 10. Posiedzenie Komisji Edukacji Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Słomnikach – ocena pierwszego roku pracy Przedszkola w Słomnikach
 11. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego – podsumowanie Światowych Dni Młodzieży
 12. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Absolwentów przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 13. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia – Powiatowej Rady Rynku Pracy

 

Inwestycje drogowe:

I.Zakończono prace przy drogach gminnych:

 • „Czechy przy domkach”
 • Słomniki - „Sorys”
 • Słomniki – chodnik przy ul. Norwida

 

II.W trakcie prac:

 • Przebudowa dróg po HBP w Polanowicach
 • „Przebudowa drogi gminnej nr 601766K w Brończycach”

 

III. Drogi powiatowe:

 • Zakończono prace związane z przebudową ul. Łokietka i ul. Lelewela w Słomnikach
 • Wstępna kwalifikacja wniosku w ramach NPPDL dla drogi powiatowej Słomniki - Kocmyrzów

 

Akty notarialne:

Nieodpłatne przejęcie działki nr 213/2 o pow. 0,1875ha wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej o łącznej wartości 155 000zł od Kółka Rolniczego w Czechach

 

Sprawy bieżące:

 1. Podpisano Aneks do umowy z Województwem Małopolskim na dofinansowanie do budowy ośrodka zdrowia zwiększający przyznana dotację na rok 2016 o 120 000,00 do kwoty 780 550,00 zł
 2. Trwają prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Słomniki.
 3. Zakończono II Etap robót  przy budowie przychodni zdrowia
 4. Zakończono i odebrano roboty związane z remontem elewacji budynku sali gimnastycznej przy  Zespole Szkół w Prandocinie.
 5. Zakończono i odebrano roboty związane z ociepleniem budynku socjalnego w Polanowicach.
 6. Trwają roboty związane z wymianą pokrycia dachowego budynku socjalnego przy ulicy Kościuszki w Słomnikach.
 7. Trwają roboty związane z ociepleniem budynku orkiestry w Prandocinie.
 8. Trwają roboty związane z rozbiórką budynków magazynowych w Brończycach
 9. Podpisano umowę na rozbiórkę budynku gospodarczego w Słomnikach ( za budynkiem starego przedszkola)
 10. Trwają roboty związane z plantowaniem terenu w Waganowicach ( działka przy szkole)
 11. Wykonano i odebrano dobudowy oświetlenia ulicznego:
 • Polanowice- Niedźwiedź droga przy torach
 • Zagaje Smrokowskie
 1. Zamontowano 2 lampy oświetlenia drogowego w Słomnikach ulica Staszica i Zamknięta
 2. Wykonano remont oświetlenia w budynku świetlicy wiejskiej w Szczepanowicach
 3. Zakończono remont wodociągu Wężerów Dolny i Zagaje Smrokowskie
 4. Złożono pełny wniosek na dofinansowanie budowy drogi przez strefę w Wężerowie – kwota dofinansowania ok. 4mln złotych
 5. Wspólnie z gminami Jurajskiej Krainy wnioskujemy o środki na wymianę pieców węglowych na ekologiczne.
 6. Przygotowanie projektu Budżetu na 2017r.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Malowanie ścian w świetlicy w Szczepanowicach ( pomieszczenia po barze)
 • Malowanie pomieszczenia higienistki w szkole w Słomnikach
 • Prace porządkowe na grobach utrzymywanych przez Gminę
 • Obcinanie gałęzi przy drogach gminnych
 • Łatanie dziur na drogach gminnych (zużyto 2,5 t asfaltu)
 • Montaż znaków drogowych
 • Naprawa lamp parkowych

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel