Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 30.09.2016 – 27.10.2016

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Zmiana na stanowisku Komendanta Miejskiego PSP – pożegnanie st. Brygadiera Ryszarda Gaczoła, nominacja dla brygadiera Andrzeja Nowaka
 2. Spotkanie z przedstawicielem MARR – program Dobry Czas na Biznes
 3. Podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji ujęć wody w Zagaju Smrokowskim i Lipnej Woli w WFOŚ w Krakowie
 4. Posiedzenie Komisji Rolnictwa – podsumowanie Małopolskiego Święta Czosnku oraz Dożynek Powiatowych
 5. Posiedzenie Komisji Rewizyjnej – kontrola funkcjonowania przedszkoli
 6. Dzień Edukacji Narodowej – spotkanie z dyrektorami szkół, uroczysta akademia w SP Kacice
 7. Podpisanie porozumienia w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę świetlicy w Czechach, która jest własnością KR Czechy
 8. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 9. Posiedzenie Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Miłocicach
 10. Szkolenie w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Krakowie
 11. Konferencja na temat rozwoju i finansowanie inwestycji samorządowych w Bochni
 12. Posiedzenie Forum KOM – wstępna kwalifikacja wniosków z zakresu niskiej emisji i obsługi podróżnych
 13. Małopolski Festiwal Innowacji w Słomnikach
 14. Spotkanie z Małżonką Prezydenta RP w ZSO w Słomnikach
 15. Spotkanie z Marszałkiem WM Wojciechem Kozakiem – przekazanie ubrań strażackich jednostkom OSP Waganowice i Niedźwiedź zakupionych w ramach programu Bezpieczna Małopolska
 16. Ćwiczenia obronne w Zespole Szkół w Smrokowie

 

Inwestycje drogowe:

Dokonano odbioru dróg gminnych:

„Chodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8”
„Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice – Smroków (koło szkoły w Kacicach)”
„Plac manewrowy w m. Niedźwiedź”

 

W trakcie realizacji:

Przebudowa i remont dróg gminnych:„Czechy przy domkach”, „Słomniki Sorys”  - termin wykonania do 31.10.2016r.
Przebudowa dróg po HBP w Polanowicach - termin realizacji do: 31.10.2016r.

„Przebudowa drogi gminnej nr 601766K w Brończycach” – termin wykonania do 30.11.2016r.
„Wykonanie chodnika przy ul. Norwida w Słomnikach” - termin realizacji do 10.11.2016r.

Został utwardzony kolejny odcinek drogi w Smrokowie za mleczarnią na długości ok. 300m. Wykonawca Trans-Jar, Jarosław Nowak z Kępy za kwotę 13.397,70 zł

 

Drogi powiatowe:

Trwa przebudowa ul. Łokietka i ul. Lelewela w Słomnikach

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia – zakończenie II Etapu robót do 15.11.2016 roku.
 2. Odebrano roboty związane z termomodernizacją  budynków Zespołów Szkół w Smrokowie i Kacicach.
 3. Trwają roboty związane z remontem elewacji budynku Zespołu Szkół w Prandocinie.
 4. Przekazano plac budowy związany z ociepleniem budynku socjalnego w Polanowicach.
 5. Podpisano umowę i przekazano plac budowy dla inwestycji związanej z wymianą pokrycia dachowego budynku socjalnego przy ulicy Kościuszki w Słomnikach.
 6. Odebrano związane roboty związane z wymiana pokrycia dachowego i remontem schodów w budynku po dawnej zlewni mleka w Prandocinie.
 7. Rozstrzygnięto przetarg na ocieplenie ścian zewnętrznych i utwardzenie terenu przy budynku komunalnym w Prandocinie
 8. Odebrano samochód pożarniczy dla jednostki  OSP Prandocin Iły.
 9. Zakończono prace remontowe na ujęciach wody w Zagaju Smrokowskim i Lipnej Woli.
 10. Wykonano remont odcinka wodociągu w Zagaju Smrokowskim
 11. Zimowe utrzymanie dróg – w załączeniu

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 

Akcja edukacyjno – informacyjna „Małopolska bez smogu”:

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 5336