A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 26.08.2016 – 29.09.2016

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Małopolskie Święto Warzyw
 2. Koncert muzyczny - Stacja Słomniki pociąg do muzyki oraz Święto Czekolady
 3. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze w Rudawie – udział jednostki OSP Miłocice
 4. III Festiwal Kazimierzowski
 5. Wystawa ceramiki artystycznej Pani Marity Benke-Gajda, otwarcie Kawiarenki dla Seniorów
 6. Forum Ekonomiczne w Krynicy
 7. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 8. Komisja Rolnictwa Powiatu Krakowskiego – zwiedzanie firmy Amplus oraz gospodarstwa ogrodniczego Pani Kusibab-Wyka na Sosnówce
 9. Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina
 10. Spotkanie konsultacyjne w sprawie przebudowy peronów na stacjach PKP Smroków i Niedźwiedź
 11. Posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia
 12. Uzgodnienia programu funkcjonalno – użytkowego dla dróg powiatowych na Zaborzu i w Januszowicach
 13. Spotkanie konsultacyjne Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – Wiceminister Rozwoju Jadwiga Emilewicz

Inwestycje drogowe:

Dokonano odbioru dróg gminnych:

 • „Prandocin do pól – droga  do p. Reraka”
 • „Niedźwiedź do pól – droga do p. Samburskiego”
 • „Polanowice od p.Osucha do p.Jagły”
 • „Janikowice w lewo od p. Cerka”
 • „Słomniki, ul. Krótka”
 • „Niedźwiedź k. p. Jeżowej”

W trakcie realizacji:

 • „Chodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8”
 • „Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice – Smroków (koło szkoły w Kacicach)”
 • „Plac manewrowy w m. Niedźwiedź”
  Termin realizacji do: 30.09.2016r.


Przebudowa i remont dróg gminnych:

 • „Czechy przy domkach”
 • „Słomniki Sorys”
  Termin realizacji do: 31.10.2016r.

Przebudowa dróg po HBP w Polanowicach
Termin realizacji do: 31.10.2016r.

Ogłoszono przetarg na remont dróg gminnych:

 • „Przebudowa drogi gminnej nr 601766K w Brończycach”
 • „Wykonanie chodnika przy ul. Norwida w Słomnikach”
  Termin realizacji do 10.11.2016r.

Drogi powiatowe:

Trwa przebudowa ul. Łokietka i ul. Lelewela w Słomnikach
Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
Wartość zadania: 242.409,07 zł
Termin realizacji: 30.09.2016r.

Został złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji drogi Słomniki – Kocmyrzów do Narodowego Programu Modernizacji Dróg Lokalnych – decyzja do końca roku

Planowane inwestycje w 2017r w ramach Inicjatyw Samorządowych to chodnik przy ul. Poniatowskiego i chodnik w Prandocinie.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Trwa wyłożenie do publicznej wiadomości projektu m.p.z.p. dla południowej części gminy Słomniki (do 6.10. 2016r.)
Uchwalenie części północnej i południowej koniec roku 2016

Akty notarialne:

 • Kupno działki nr 741/3 o pow. 0,0750ha położonej w Wężerowie /obok stacji PKP Smroków/ za kwotę 11 000zł
 • Sprzedaż działek nr 377/17, 377/15, 369/2, 369/3 o łącznej powierzchni 0,3471ha położonych w Słomnikach (za osiedlem Świerczewskiego) za kwotę 317 289,00zł netto
 • Kupno działek nr 492 i 493 o łącznej powierzchni 0,5493ha położonych w Miłocicach /łąki za młynem w Słomnikach/ za kwotę 30 000zł

Przetargi rozstrzygnięte:

1. Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia analizy okoliczności dokonania scalenia i podziału nieruchomości na terenie miasta Słomniki dla obszaru objętego wnioskiem właścicieli nieruchomości.
Wykonawca: PROJEKT Wojciech Mróz, os. Piastów 5/53, 31-623 Kraków
Wartość zadania:15000zł
Termin wykonania: 10.11.2016r

2. Opracowanie operatów wodno-prawnych celem uzyskania decyzji wodno-prawnych dla 6 wylotów odprowadzających wody deszczowe do koryta Szreniawy z terenu miasta Słomniki
Wykonawca: Bogusław Rożkiewicz, ul. Komuny Paryskiej 15/8, 30-389 Kraków
Wartość zadania: 35000zł
Termin wykonania: 29.11.2016r.

3. Zakup autobusu do przewozu dzieci szkolnych dla Gminy Słomniki.
Wykonawca:  Andrzej Droździk Obsługa i Naprawa Pojazdów Mechanicznych, Smardzowice 181
Wartość zadania:123000zł
Zadanie zrealizowane

4. Remont elewacji sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Prandocinie.
Wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Skulik , Wola Luborzycka 76 , 32-010 Kocmyrzów  
Wartość zadania: 52000zł
Termin realizacji: 31.10.2016

5. Oświetlenie drogowe:
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w m. Czechy
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi wojewódzkiej w m. Czechy
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Wesoła
Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego wzdłuż drogi gminnej w m. Polanowice
Zadania zrealizowane

Przetargi ogłoszone:

 1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Prandocin Iły gmina Słomniki
 2. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Ekodoradcy w ramach zintegrowanego projektu LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”
 3. Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2016/2017 dla Zespołu Szkół w Waganowicach, Zespołu Szkół w Prandocinie oraz budynku wielofunkcyjnego w Słomnikach ul. Wolności
 4. Remont pokrycia dachu budynku socjalnego przy ul. Kościuszki 53 w Słomnikach.
 5. Ocieplenie budynku socjalnego w Polanowicach.

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia – zakończenie II Etapu robót do 15.11.2016 roku.
 2. Zakończono  roboty związane z termomodernizacją  budynków Zespołów Szkół w Smrokowie i Kacicach.
 3. Wykonano  roboty związane z plantowaniem terenu na działce przy budynku remizy w Janikowicach.
 4. Wykonano remont wodociągu w Słomnikach na ul. Poniatowskiego oraz w Wężerowie
 5. Trwają prace modernizacyjne na ujęciach wody w Zagaju Smrokowskim i Lipnej Woli
 6. Trwają roboty związane z wymiana pokrycia dachowego i remontem schodów w budynku po dawnej zlewni mleka w Prandocinie.
 7. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę dla oświetlenia ulicznego w kierunku szkoły w Smrokowie
 8. Dokonano zgłoszeń wykonywania robót w Starostwie Powiatowym dotyczącym dobudowy oświetlenia ulicznego w Zagaju Smrokowskim koło kaplicy, Polanowicach-Niedźwiedź przez tory
 9. Zamontowano lampę na przejściu dla pieszych na drodze krajowej w Wężerowie
 10. Brak zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na rozbiórkę budynku w Szczepanowicach – uchwała zebrania wiejskiego
 11. Wydatkowanie funduszu wiejskiego
 12. Uporządkowanie terenu nad Młynówką

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • malowanie świetlicy w Polanowicach
 • malowanie i remont  pomieszczeń w budynku LKS Słomniczanka
 • remont  pomieszczeń świetlicy w Szczepanowicach
 • przewieziono płytki chodnikowe do Waganowic ok. 400 szt
 • wykonanie dojścia dla pieszych w Słomnikach ulica Kolejowa do przejścia przez tory
 • demontaż i montaż znaków drogowych
 • obcinka gałęzi przy drogach
 • montaż banerów na słupach energetycznych ( Festiwal Kazimierzowski)
 • prace porządkowe

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel