A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 24.06.2016 – 25.08.2016

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Małopolskie Święto Czosnku - Radziemice
 2. Jubileusz 70 lecia klubu sportowego Juvenia Prandocin
 3. Jubileusz 70 lecia klubu sportowego Trątnowianka Trątnowice
 4. Jubileusz 70 lecia klubu sportowego LKS Niedźwiedź
 5. Powitanie Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej
 6. Turniej Rad Sołeckich - Prandocin
 7. Dożynki Gminne – Waganowice
 8. Światowe Dni Młodzieży
 9. Walne Zebranie LGD Jurajska Kraina

Inwestycje drogowe:

Mosty:

Zakończono prace związane z remontem mostu w Miłocicach (duży) – firma: Budownictwo Mosty Drogi BMD Sp. z o.o. z Nowego Sącza za kwotę: 453.845,41 zł

Podpisano umowy na remont i przebudowę dróg gminnych:

 1. Remont dróg rolniczych:
  „Prandocin do pól – Prandocin do p. Reraka” – 48.091,29 zł
  „Niedźwiedź do pól – Niedźwiedź do p. Samburskiego” – 46.974,81 zł
  Wykonawca: PRODIM Oskar Niezabitowski, Kraków
  Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 50%
 1. Przebudowa i remont dróg gminnych:
  „Polanowice od p. Osucha do p. Jagły” – 198.346,18 zł
  „Janikowice w lewo od p. Cerka” – 60.624,45 zł
  „Słomniki, ul. Krótka” – 49.423,48 zł
  „Niedźwiedź k. p.Jeżowej” – 72.325,46 zł
  Wykonawca: PRODIM Oskar Niezabitowski, Kraków
 1. Przebudowa i remont dróg gminnych:
  „Chodnik na ul. Świerczewskiego i przy bloku nr 8” – 63.762,47 zł
  „Plac manewrowy przy drodze powiatowej nr 2142K Kacice – Smroków (działka gminna)” – 30.022,73 zł
  „Plac manewrowy w m. Niedźwiedź” – 16.268,99 zł
  Wykonawca: TOM-BUD, Wiesław Michalski, Kraków
 1. Przebudowa i remont dróg gminnych:
  „Czechy przy domkach” – 65.527,30 zł
  „Sorys” – 371.267,14 zł    Wykonawca: PRD Olkusz
 1. Przebudowa dróg po HBP w Polanowicach – 359.212,16 zł
  Wykonawca: PRODIM Oskar Niezabitowski, Kraków

Terminy realizacji pkt. 1, 2, 3 – 30.09.2016r, pkt 4, 5 – 31.10.2016r

 

Zlecono wykonanie dokumentacji na:

 • „przebudowa drogi 601766K w Brończycach” (droga do p. Baca)
 • „chodnik przy ul. Norwida w Słomnikach”
 • „parking przy kościele w Niedźwiedziu”

 

Inwestycje małe:

 1. Zabezpieczono skarpę przy moście w m. Kępa
 2. Utwardzono destruktem parking przy stacji PKP w Smrokowie
 3. Utwardzono materiałem kamiennym drogę boczną od ul. Bema w Słomnikach
 4. Utwardzono drogę dojazdową k/przepompowni w Miłocicach

 

Drogi powiatowe:

Zakończono  modernizację dróg powiatowych:

 • 2160K w m. Szczepanowice,
 • 2160K w m. Czechy,
 • 1260K w m. Prandocin (Borek)

Wyremontowano schody na ul. Poniatowskiego

Na przebudowę ul. Łokietka i ul. Lelewela została podpisana umowa z firmą EUROVIA POLSKA S.A. na kwotę 242.409,07 zł – termin realizacji 30.09.2016r.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Zakończono wykładanie do publicznej wiadomości m.p.z.p. dla północnej części gminy Słomniki. Dla części południowej gminy otrzymaliśmy już decyzję od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wstępnie będzie on wykładany do publicznej wiadomości w miesiącu wrześniu.

 

Akty notarialne:

 • Sprzedaż mieszkania o pow. 42,70m2 w Słomnikach oś. Świerczewskiego na rzecz najemców za kwotę 26 000zł
 • sprzedaż mieszkania o pow. 52,73m2 w Miłocicach na rzecz najemcy wraz z udziałem w działce nr 502/7 za kwotę 38 000zł
 • Kupno działki o pow. 0,0130ha w Słomnikach przy szkole za kwotę 10 000zł

Złożone wnioski:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 zostały złożone karty:

 1. „Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Niedźwiedź” w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice”
  Wartość projektu 600.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 510.00,00 zł
 1. „Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki” w miejscowości Słomniki”
  Wartość projektu 1.500.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 1.275.00,00 zł
 1. „Przebudowa parkingu przy stacji „PKP Słomniki Miasto” w miejscowości Słomniki”
  Wartość projektu 400.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 340.00,00 zł
 1. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”
  Wartość projektu 4.701.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 4.676.000,00 zł
 1. „Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na paliwa stałe na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”
  Wartość projektu 4.295.000,00 zł, wnioskowane dofinansowanie 4.270.000,00 zł.

 

Przetargi rozstrzygnięte:

Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie  w roku szkolnym 2016/2017.

Wykonawca: firma Lajkonik Sp.Jawna , Widoma 36,   32-095 Iwanowice

Wartość zadania: 525.509,96 zł brutto za całość

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Smrokowie

Wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Skulik , Wola Luborzycka 76, 32-010 Kocmyrzów 

Wartość zadania: 353 708,96zł

Termin realizacji: 31.08.2016

 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Kacicach

Wykonawca: Elektromal , Józef Cebula, Rajsko 1, 32-822 Strzelce Wielkie 

Wartość zadania: 219 465,89zł

Termin realizacji: 31.08.2016

 

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 - 2021 obejmującego obszar Gminy Słomniki.

Wykonawca: FUTURE GREEN INNOVATIONS  S.A., ul. Sudolska 16 , 31-422 Kraków 

Wartość zadania: 8.610,00  zł brutto

 

Remont  budynku  komunalnego  remizy OSP w miejscowości Waganowice, gm. Słomniki. /w ramach programu Remizy Małopolskie/

Wykonawca: Zakład Remontowo-budowlany RASBUD, Strożyska 47, 28-1236 Nowy Korczyn

Wartość zadania: 66 767,21zł

 

Rozbiórka części budynku położonego w Słomnikach ul. Rynek 18.

Wykonawca: F.B.T. JANKOP Janus Karol, Janikowice 13, 32-090 Słomniki

Wartość zadania: 14 637zł

 

Dostawa fabrycznie nowego samochodu pożarniczo - ratowniczego typu lekkiego z zabudową kontenerową dla OSP Słomniki.

Wykonawca: PW BIBMOT BIK Sp.J., Mielec  ul. Stefana Drzewieckiego 1 , 39-300 Mielec 

Wartość zadania: 169 440zł

 

Zakup ośmiu kompletów umundurowania bojowego strażackiego. /w ramach programu Bezpieczny Strażak i Bezpieczna Małopolska/

Wykonawca: P.P.U.H „SUPRON 1” Spółka Jawna , Ul. Kluczewska 3; 32-300 Olkusz

Wartość zadania: 24 000zł

 

Zakup 12  urn wyborczych dla Gminy Słomniki

Wykonawca: Grupa Metalcraft, Kalisz ul. Księżnej Jolanty 38, 62-800 Kalisz 

Wartość zadania: 6 418,76zł

Termin realizacji: 30.09.2016

 

Przetargi ogłoszone

 1. Wykonanie dokumentacji do przeprowadzenia analizy okoliczności dokonania scalenia i podziału nieruchomości na terenie miasta Słomniki dla obszaru objętego wnioskiem właścicieli nieruchomości.
 1. Opracowanie operatów wodno-prawnych celem uzyskania decyzji wodno-prawnych dla 6 wylotów odprowadzających wody deszczowe do koryta Szreniawy z terenu miasta Słomniki

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia – ukończono I Etap roboty wykonane do 30.06.2016 roku ( wypłacono wykonawcy I transzę wynagrodzenia w kwocie 1 100 000 zł brutto)
 2. Trwają roboty związane z plantowaniem terenu na działce przy budynku remizy w Janikowicach ( zakończenie do końca sierpnia)
 3. Dokonano zgłoszenia rozbiórki budynków magazynowych na działce w Brończycach  przy świetlicy. Przygotowywane jest zgłoszenie rozbiórki starej szkoły w Szczepanowicach( konieczna jest ekspertyza techniczna i opinia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony zabytków gdyż budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków). Zbierane są oferty cenowe na rozbiórkę tych budynków.
 4. Opracowano przedmiary i kosztorysy inwestorskie na ocieplenie budynku socjalnego w Polanowicach, remont elewacji sali gimnastycznej w Prandocinie, wymianę porycia dachu, ocieplenie budynku, utwardzenie terenu przyległego  budynku dawnej zlewni w Prandocinie, remontu budynku socjalnego przy ulicy Kościuszki 53 w Słomnikach ( wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi)
 5. Trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych świetlicy w Orłowie i w Zaborzu.
 6. Zamontowano urządzenia zabawowe na plac zabaw przy ulicy Norwida-Wyspiańskiego

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • naprawa chodników i łatanie dziur w drogach
 • naprawa dachu budynku socjalnego ul. Kościuszki 53
 • obcinka drzew w Niedźwiedziu, Waganowice, Prandocin Iły
 • naprawa urządzeń SKATEPARKU na placu zabaw
 • montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Norwida
 • malowanie pomieszczeń w szkole w Słomnikach ( 3 sale, kuchnia, korytarz, 2 pokoje )
 • prace remontowe w budynku remizy w Waganowicach
 • malowanie pomieszczeń w szkole w Niedźwiedziu ( kuchnia, jadalnia, korytarz)
 • malowanie jednego pomieszczenia  w szkole w Prandocinie
 • naprawa ogrodzenia i urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ulicy Rzeźniczej
 • udział w pracach przygotowawczych do ŚDM ( montaż banerów, malowanie przystanków Słomniki Miasto,  Słomniki ulica Kolejowa, sprzątanie i wycinka krzewów
 • demontaż ogrodzenia w Słomnikach przy starym przedszkolu
 • montaż i demontaż znaków drogowych
 • sprzątanie i prace konserwacyjne przy budynkach komunalnych

 

Informacja na temat realizacji programu 500+ na dzień 01.08.2016r.:

 • liczba wydanych decyzji – 1013
 • liczba wniosków złożonych – 1036
 • wypłacono świadczenia dla ok. 1500 dzieci /w tym 900 pierwsze dziecko/ na kwotę 2 900 000zł

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel