A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

24.09.2020 – 29.10.2020

Spotkania, działania organizacyjne i sprawy bieżące:

 1. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski /forma zdalna/
 2. Udział w zebraniu walnym LGD
 3. Wideokonferencja ze Starostą Krakowskim – współpraca z zakresie realizacji Inicjatyw Samorządowych
 4. Spotkanie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa – problem uzgodnień przebiegu gazociągu w drogach i działkach prywatnych
 5. Wizja terenowa na drodze w Orłowie - brak jakiejkolwiek decyzji, przekazanie sprawy do sądu
 6. Negatywna opinia Marszałka Województwa Małopolskiego w sprawie utworzenia nowej linii autobusowej Zielenice – Słomniki – Trątnowice – Kocmyrzów - Czyżyny
 7. Złożenie wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- budowa świetlicy w Orłowie

- modernizacja Rynku w Słomnikach

- budowa ujęcia wody w Wężerowie SAG

- budowa nowych ulic w Słomnikach

 1. Złożenie  wniosków do LGD Jurajska Kraina

- budowa placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie – Iły

- rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej

 1. Rządowy program wsparcia miejscowości w których istniały państwowe gospodarstwa rolne
 2. W trakcie realizacji jest renowacja Kapliczki Batki Bożej przy Urzędzie
 3. Zlecono przygotowanie programu konserwatorskiego dla figury Matki Bożej w Rynku
 4. Spotkanie w sprawie scalenia z przewodniczącym rady scaleniowej oraz geodetą realizującym zadanie – projekt uchwały do wyłożenia publicznego w załączeniu
 5. Wykorzystanie funduszu wiejskiego na inwestycje realizowane w poszczególnych miejscowościach
 6. Narodowe Święto Niepodległości – msza św. za Ojczyznę o godz. 9.00, pozostałe uroczystości odwołane
 7. Podpisane akty notarialne:

- wymiana działek przy drodze ul. 3Maja-Miłocice,

- sprzedaż działek w Prandocinie Wysiołku firmie AMPLUS,

- darowizna działek w Słomnikach z przeznaczeniem pod cmentarz na rzecz Parafii

 Stan epidemii:

 Powiat Krakowski – strefa czerwona

Informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową wynikające z komunikatów Powiatu Krakowskiego /aktualnie na terenie gminy chorych:  83 z tego 41 ozdrowiało, zmarłych: 2,  w kwarantannie domowej:79/

Funkcjonowanie instytucji:

- wszystkie instytucje publiczne działają w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi SANEPID

- zawieszenie działalności MGCK

- duże utrudnienia w funkcjonowaniu szkół i przedszkoli

- zdalne nauczanie uczniów klas 4 - 8

- praca dwuzmianowa w urzędzie –  ograniczenia w obsłudze interesantów

- ZGKiM – dezynfekcja przystanków autobusowych

Cotygodniowe videokonferencje ze starostą krakowskim oraz wszystkimi służbami /SANEPiD, PSP, POLICJA/ na temat sytuacji związanej z pandemią

Udział w posiedzeniu powiatowego sztabu zarządzania kryzysowego

Punkty pobrań wymazów – informacja na stronie internetowej urzędu

 Przetargi:

1.Wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenia bocznych boisk treningowych  ( dofinansowanie w ramach MIRS)

Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Polanowice 17a 32-090 Słomniki 

Wartość zadania: 203700,80zł brutto

Termin realizacji: 30.11.2020r.

 2.Dostawa oleju opałowego (loco miejsce) w sezonie zimowym 2020/2021 dla Zespołu Szkół w Waganowicach i Szkoły Podstawowej w Prandocinie

Wykonawca: EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. K. Ul. Dworska 6, 41-902 Bytom

2,21 brutto za jeden litr oleju opalowego liczonych na 15.09.2020.

Wartość zadania:86 346,00zł całość, w tym 55 350,00zł Prandocin, 30 996,00zł Waganowice                                                                                             

3. Dostawa energii elektrycznej dla obiektów gminnych i oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Słomniki w roku 2021.

Wykonawca: PGE Obrót S.A.  Ul. 8-go Marca  6,  35-959 Rzeszów       
Wartość zadania: 803562,85 zł brutto  /0,2770 netto za 1 kWh/

 Inwestycje:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu-  V etap
 2. Trwają roboty wiązane z budową kąpieliska w Januszowicach – III Etap. Obecnie trwają roboty wykończeniowe i porządkowe
 3. Odebrano roboty związane z modernizacją budynku wielofunkcyjnym w Niedźwiedziu ( biblioteka, świetlica. W najbliższym czasie zostanie budynek przekazany użytkownikom.
 4. Odebrano roboty związane z wykonaniem posadzki, belek stropowych i podłogi na poddaszu w budynku remizy OSP w Niedźwiedziu   – w ramach programu Małopolskie OSP 2020.
 5. Zlecono wyburzenie starej mleczarni w Prandocinie Iły. Termin realizacji 30.11.2020
 6. Zlecono wykonanie odwodnienia budynku OSP Niedźwiedź. Termin realizacji 30.11.2020

 Drogi gminne:

W trakcie realizacji są  zadania drogowe:
            -„Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach”
            -„Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach”
            -„Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach” /miejsce po szaletach/

-„Remont drogi gminnej 601801K w m. Wesoła”
-„Remont drogi gminnej na dz. Nr 725 w m. Wężerów”
-„Remont drogi gminnej na działce nr 1404 w m. Słomniki”
-„Remont drogi gminnej nr 601835K – ul. K. Wielkiego w m. Słomniki”

Termin realizacji: 30.10.2020

 Drogi powiatowe:

 1. Droga powiatowa od E7 do Składu Niedźwiedź /betonówka/ - brak ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu, trwają konsultacje Starosty z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Obrony Narodowej
 2. Wizja lokalna na ul. Poniatowskiego:

- uzgodnienie remontu wodociągu

- uzgodnienie lokalizacji gazociągu

- rozstrzygnięty przetarg na wykonanie remontu nawierzchni jezdni i chodników wraz z ujęciem wód opadowych

 1. W trakcie realizacji remont odcinka drogi powiatowej w Januszowicach w stronę Zagaja Smrokowskiego

 Oświetlenie drogowe w gminie – zlecone zadania :

1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego  w  Prandocinie Wysiołku /4 lampy/

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha Krępa 131A, 32-075 Gołcza

Wartość zadania: 14197,64zł brutto

Termin realizacji: 10.12.2020

 1. Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Prandocinie Iły /3 lampy/

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Krzysztof Wojtal Celiny 36,
32-095 Iwanowice

Wartość zadania: 8205,33zł brutto

Termin realizacji:23.11.2020

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

           -łatanie dziur na drogach gminnych asfaltem na zimno

-koszenie trawy, wycinka krzaków i drzew, naprawa ramek ogrodzeniowych na terenie skaterarku

-naprawa lamp parkowych

-utylizacja gałęzi i krzaków Słomniki ul. Wiśniowa (krzyż)

-montaż znaków drogowych

-czyszczenie rynien Słomniki stara szkoła

- montaż lamp Słomniki stara szkoła

- demontaż tarasu szkoła Waganowice

- czyszczenie przystanków Orłów z lakieru

- obcinka drzew Słomniki ul. Batorego, ul 3 Maja ,

- obcinka drzew stara szkoła Szczepanowice

- naprawa i montaż znaków drogowych

- naprawa spłuczek i zamków CARITAS

- układanie kostki brukowej szkoła Waganowice

- naprawa urządzeń na placach zabaw

- malowanie mieszkania socjalnego Słomniki ul. Kościuszki

- koszenie trawy i porządki na grobach cmentarz Słomniki ,pomnik Prandocin, pomnik las Wesoła

- rozkładanie styropianu budynek Niedźwiedź

Informacja o obowiązkach gmin wynikających z uchwalonego przez Sejmik WM programu ochrony powietrza.

Informacja o stanie realizacji programu gospodarki odpadami – w załączeniu

 

                       

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel