A A A

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

28.08.2020 – 23.09.2020

 Spotkania i dziania organizacyjne i sprawy bieżące:

 1. Uroczyste otwarcie drogi powiatowej w Januszowicach
 2. Dożynkowe śpiewanie w Gminie Słomniki – film Kół Gospodyń Wiejskich przygotowany przez MGCK
 3. Wideokonferencja ze Starostą Krakowskim – zagrożenia związane z epidemią
 4. Wideokonferencja z Dyrektorem Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie na temat optymalizacji siatki połączeń MPK
 5. Konsultacje projektów drogowych
 6. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu i Europejski Zielony Tydzień w Gminie Słomniki
 7. Przygotowanie koncepcji przebiegu nowej linii BUS do wniosku skierowanego do Marszałka WM
 8. Kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie utworzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Waganowicach
 9. Udział w spotkaniu z Premierem Mateuszem Morawieckim
 10. Przygotowanie wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych:

- budowa świetlicy w Orłowie

- modernizacja Rynku w Słomnikach

- budowa ujęcia wody w Wężerowie SAG

- budowa nowych ulic w Słomnikach

 1. Przygotowanie wniosków do LGD Jurajska Kraina

- budowa placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie – Iły

- rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej

 1. Zakończono renowację Kapliczki Św. Antoniego w Janikowicach
 2. Odnowiono Krzyż powyżej ul. Wiśniowej wraz z uporządkowaniem dojścia
 3. Fundusz sołecki uruchomiony tylko w sytuacjach pilnych

Stan epidemii:

Informacje przekazywane mieszkańcom poprzez stronę internetową wynikające z komunikatów Powiatu Krakowskiego (aktualnie na terenie gminy chorych:  18 z tego 17 ozdrowiało, w kwarantannie domowej: 13)

Funkcjonowanie instytucji – wszystkie instytucje publiczne działają w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi SANEPID

Inwestycje

Informacja o stanie realizacji wszystkich inwestycji w 2020 r. – w załączniku.

Przetargi:

 1. Zagospodarowanie poddasza budynku OSP Niedźwiedź gm. Słomniki – prace wykończeniowe – I Etap (Małopolskie OSP 2020)

Wykonawca: Zakład Remontowo-Budowlany Adam Zębala Kozierów ul. Lipowa 65  32-091 Michałowice 

Wartość zadania: 76 697,49 zł brutto Termin realizacji: 30.10.2020 r.

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z „Przebudową oraz rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Słomnikach przy ul. Żeromskiego 2”. – trzecie postępowanie

Najkorzystniejsza oferta: Firma Handlowo-Usługowa "Maja" Krzysztof Gola Słaboszów 72, 32-218 Słaboszów, wartość zadania w ofercie –  6 760 126,74 zł brutto

Przetargi ogłoszone:

1.Wykonanie drenażu poprzecznego boiska trawiastego na stadionie LKS Słomniczanka oraz utworzenia bocznych boisk treningowych  (dofinansowanie w ramach MIRS) – przetarg unieważniony, ogłoszono ponowne postępowanie

2. Dostawa oleju opałowego w sezonie zimowym 2020/2021 dla Zespołu Szkół w Waganowicach i Szkoły Podstawowej w Prandocinie

3. Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki w roku szkolnym 2020/2021 dla szkół w Kacicach, Niedźwiedziu, Prandocinie i Smrokowie

 Drogi gminne:

 1. Zostały wykonane remonty dróg rolniczych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (dofinansowanie 50%)

- Trątnowice

- Januszowice

- Zaborze

- Muniakowice

- Prandocin

- Wężerów

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków

Wartość zadania: 297 000 zł Termin realizacji: 11.09.2020 r.

 1. Zostały wykonane remonty dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych (dofinansowanie 50%):

- Kępa – Czechy

- Polanowice

Wykonawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych ul. Obrońców Modlina 12, 30-733 Kraków

Wartość zadań: 541 000 zł Termin realizacji: 31.08.2020 r.

     3. Rozstrzygnięto przetarg na zadania drogowe:
   - „Budowa chodnika przy ul. Karpackiej w Słomnikach”
   - „Przebudowa placu manewrowego przy szkole w Kacicach”
   - „Utwardzenie terenu w Rynku w Słomnikach” (miejsce po szaletach)

Wykonawca: Firma Produkcyjno Handlowo Transportowa TRANSFIG Wieslaw Figa Przeginia Duchowna 300, 32-061 Rybna

Wartość zadania: 149 075,02 zł brutto Termin realizacji: 30.10.2020 r.

 1. Rozstrzygnięto przetarg na zadania drogowe:
  - „Remont drogi gminnej 601801K w m. Wesoła”
  - „Remont drogi gminnej na dz. Nr 725 w m. Wężerów”
  - „Remont drogi gminnej na działce nr 1404 w m. Słomniki”
  - „Remont drogi gminnej nr 601835K – ul. K. Wielkiego w m. Słomniki”

Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski ul. Blokowa 14 31-752 Kraków 

Wartość zadania: 276 364,76 zł brutto Termin realizacji: 30.10.2020

 Drogi powiatowe:

 1. Droga powiatowa od E7 do Składu Niedźwiedź (betonówka) – brak ostatecznej decyzji w sprawie przebiegu, trwają konsultacje Starosty z Ministerstwem Infrastruktury i Ministerstwem Obrony Narodowej
 2. Remont odcinka drogi Prandocin – Prandocin Wysiołek (IS)

- zadanie zostało wykonane bez placu manewrowego przy kościele

 1. Ogłoszono przetarg na remont odcinka drogi powiatowej w Januszowicach

Oświetlenie drogowe w gminie – zlecone zadania:

 1. Montaż linii napowietrznej oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w Słomnikach ul. Krakowska

Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych Krzysztof Wojtal Celiny 36,
32-095 Iwanowice

Wartość zadania: 11 502,47zł brutto Termin realizacji:14.10.2020 r.

 1. Montaż linii napowietrznej oświetlenia drogowego do istniejących słupów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Januszowice

Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha Krępa 131A, 32-075 Gołcza

Wartość zadania: 4696,39zł brutto Termin realizacji: 23.09.2020 r.

 Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- odnowienie Krzyża przy ulicy Wiśniowej, obcinka drzew i krzewów, malowanie, remont cokołu oraz położenie tynku mozaikowego

- sprzątanie budynku PKP Słomniki Miasto

- czyszczenie rynien stara szkoła Słomniki ulica T. Kościuszki 26

- koszenie trawy przy budynku UM Słomniki ulica T.Kościuszki 64 i  budynku starej szkoły T. Kościuszki 26 oraz skateparku

- montaż tablic in formacyjnych , stojaków na rowery na parkingu przy stacji kolejowej Słomniki Miasto

- montaż kratek wentylacyjnych w świetlicy w Szczepanowicach

- naprawa ogrodzenia przy budynku socjalnym ul. T. Kościuszki 53

 - montaż znaków drogowych przy drogach gminnych

 - podcinanie gałęzi drzew przy drogach gminnych

 - bieżące naprawy w budynku Urzędu Miejskiego

 - naprawa dróg asfaltem na zimno

 Informacja o stanie realizacji programu gospodarki odpadami

 

Apel Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 2 września br. do władz państwowych w sprawie usprawnienia systemu zagospodarowania  odpadów komunalnych – w załączniku.

 

                       

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

 

Załączniki:
Pobierz plik (Realizacja zadań inwestycyjnych wrzesień 2020.xls)Realizacja zadań inwestycyjnych wrzesień 2020.xls[ ]52 kB2020-09-28 12:19
Pobierz plik (Koszt zadań inwestycyjnych na 31.08.2020.xls)Koszt zadań inwestycyjnych na 31.08.2020.xls[ ]35 kB2020-09-28 12:18
Pobierz plik (Apel Sejmiku WM w sprawie odpadów.pdf)Apel Sejmiku WM w sprawie odpadów.pdf[ ]836 kB2020-09-28 12:18