A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 01.02.2019 – 21.03.2019

 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Zakończenie walnych zebrań sprawozdawczych Ochotniczych Staży Pożarnych
 2. Rozpoczęcie zebrań wyborczych sołtysów i rad sołeckich
 3. Uroczystość „Złotych Godów” – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
 4. Koncert dla Przyjaciół w MGCK
 5. Uroczysty Dzień Kobiet w Słomnikach
 6. Uroczysty Dzień Kobiet w Prandocinie
 7. Szkolenie Powiatowej Rady Rynku Pracy
 8. Spotkanie z Wojewodą Małopolskim
 • współpraca z PFRON
 • programy rządowe Senior+, Maluch+
 • nieruchomości skarbu państwa
 1. Spotkanie z Prezesem Spółdzielni Mleczarskiej na temat działki w Iłach
 2. Spotkania w sprawie sprzedaży działki przemysłowej pod ogniwa fotowoltaiczne w Prandocinie Wysiołku
 3. Szkolenie i walne zebranie LGD Jurajska Kraina
 4. Spotkanie w ZDPK z wykonawcą S7 w sprawie organizacji ruchu podczas budowy odcinka Widoma – Szczepanowice
 5. Spotkanie w Poskwitowie na temat przygotowania do budowy S7
 6. Wizyta komisji BRD powiatu krakowskiego
 7. Spotkanie ze starostą krakowskim, zarządem powiatu przy udziale Marszałka WM
 • programy UM skierowane do samorządów
 1. Udział w szkoleniu na temat programu Remizy Małopolskie
 2. Spotkanie w ZDPK na temat przebudowy wodociągu fi 300 w ciągu drogi powiatowej w Januszowicach
 3. Spotkanie z przedstawicielem firmy AMPLUS na temat wspólnej inwestycji wodociągowej – podpisanie listu intencyjnego
 4. Organizacja szkolenia na temat programu rządowego „Czyste Powietrze” wraz z pokazem palenia w piecach centralnego ogrzewania metodą „od góry”
 5. Spotkanie z przedstawicielem firmy REWE
 6. Szkolenie na temat unijnego programu termomodernizacyjnego ELENA
 7. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 • plan potrzeb transportowych
 • małopolskie remizy
 • małopolskie boiska
 • bezpieczna małopolska
 • fundusz dróg samorządowych
 1. Odstąpienie od zamiaru likwidacji ksiąg wieczystych w Słomnikach
 2. Uzyskanie tytułu Lidera Małopolski za budowę Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych
 3. Koncepcja gazyfikacji Gminy Słomniki przedstawiona przez Polską Spółkę Gazownictwa

 

Drogi gminne

 1. Zniszczenia pozimowe
 2. Przygotowanie wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych – maksymalnie dwa zadania z gminy
 3. Wnioski sołtysów oraz radnych w sprawie wycinki drzew i krzewów przy drogach gminnych /można również zaznaczyć potrzeby przy drogach powiatowych -zostaną przekazane ZDPK/

 

Drogi powiatowe:

Ogłoszono przetarg na modernizację drogi powiatowej Zagaje Smrokowskie 2200mb, oraz Kacice 1300mb – termin składania ofert 27.03.2019r. termin realizacji 16.06.2019r.

 

Drogi wojewódzkie

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika w Waganowicach w ramach budżetu obywatelskiego – termin składania ofert – 27.03.2019 r. termin realizacji 19.10.2019r.

 

Przetargi:

 

 1. Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2019r.
  Wykonawca: Firma Robót Ziemnych Katarzyna Górnikowska Wilków 84, 32-010 Luborzyca
  Wartość zadania: 64 000,00 zł
  Termin realizacji: do 24.05.2019r.

 

 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Januszowice, Prandocin Wysiołek, ul. Mirka Słomniki.
  Wykonawca: Konsorcjum: Lider: HYDROTERM Sp. z o.o. Michałówka 67, 37-550 Radymno
  Partner: INWESTYCJE LINIOWE „INWEST-LINE” Sp. z o.o. ul. Pruchnicka 36, 37-710 Żurawica
  Wartość zadania: 2 464 825,50 zł
  Termin realizacji:  30.06.2020r.

 

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Kolejowej w Słomnikach
  Wykonawca: F.H.U. „MOL-BUD” Dariusz Molong Szczepanowice 57, 32-200 Miechów   
  Wartość zadania: 884 400,00 zł
  Termin realizacji: 28.02.2020r.

 

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo-rowerowego od os. Świerczewskiego do ul. Poniatowskiego wraz z miejscami postojowymi w miejscowości Słomniki
  Wykonawca: Najkorzystniejsza oferta P.P.H.U. BUD-RYS Łukasz Bazior ul. Podmiejska 65 32-200 Miechów
  Wartość zadania: 492 000,00 zł brutto

 

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo – rowerowego pomiędzy ulicą Okrzei a ulicą Kolejową w Słomnikach
  Wykonawca: Najkorzystniejsza oferta P.H.U.P. „MIKA” Jerzy, Marcin, Rafał Migdał, Nasiechowice 31, 32-200 Miechów
  Wartość zadania:  1.929.870,00 zł
  Termin realizacji: 30.06.2020r.

 

 1. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania pn. „Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach”
  Wykonawca: Najkorzystniejsza oferta: Inżynier Nadzoru Drogowego Jarosław Matyszczyk, Ul. Obozowa 5/4  32-600 Oświęcim
  Wartość zadania:  22 140,00 zł brutto

 

 1. Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie zadania pn: Budowa terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą w Słomnikach
  Wykonawca: Twisted Design Wojciech Wachowicz ul. Mikołaja Kopernika 23 Miechów
  Wartość zadania:  27 675,00zł

 

Przetargi ogłoszone:

 

 1. Przebudowa obiektów ujęcia i uzdatniania wody w miejscowości Kacice gmina Słomniki.

 

 1. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Słomniki
 • majątek i odpowiedzialność cywilna gminy
 • ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
 • NNW członków OSP

 

 1. Remont placów manewrowo postojowych:
 • Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w Prandocinie
 • Remont placu manewrowo-postojowego przy szkole w Waganowicach
 • Remont placu manewrowo-postojowego przy drodze kocmyrzowskiej w  Ratajowie
 • Remont placu manewrowo-postojowego przy stacji PKP w Smrokowie
 • Remont placu manewrowo-postojowego przy stadionie w Polanowicach
 • Remont placu manewrowo-postojowego przy DK nr 7 w Prandocinie

 

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Słomniki oraz obsługa PSZOK od 01 lipca 2019 do 30 czerwca 2021

 

Akty notarialne:

Podpisano akt notarialny na zakup działki nr 458 o pow. 0,0150ha w Zagaju Smrokowskim za kwotę 6 000,00zł

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową świetlicy wiejskiej w Zaborzu.
 2. 26 lutego podpisano umowę i przekazano plac budowy na budowę terenów rekreacji nad rzeką Szreniawą. Rozpoczęto roboty budowlane.
 3. Opracowano specyfikację i złożono wniosek na dofinansowanie remontu remizy OSP w Prandocinie w ramach programu Małopolskie Remizy 2019.
 4. Zamówiono kontener gospodarczy oraz piłkochwyty  na boisko sportowe w Wężerowie
 5. Pomoc w zorganizowaniu remontu dachu budynku Świt w Miłocicach  uszkodzonego przez wichurę.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • remont kuchni i pomieszczeń  gospodarczych w świetlicy w Janikowicach (tynkowanie, malowanie, układanie płytek, przeróbka instalacji wodnej i kanalizacyjnej)
 • malowanie mieszkania w Słomnikach bloki  ulica Kolejowa
 • malowanie dużej Sali w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki 26
 • poszerzenie parkingu za budynkiem starej szkoły ulica T. Kościuszki 26
 • obcinanie gałęzi i krzewów przy drogach gminnych
 • łatanie dziur w drogach gminnych asfaltem na zimno
 • wstawianie znaków drogowych w miejscowości Orłów, Wesoła, Słomniki
 • prace porządkowe przy budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach
 • montaż tablic informacyjnych ( informujących o monitoringu)
 • demontaż i montaż obróbek blacharskich na budynkach komunalnych  uszkodzonych przez wichurę
 • demontaż siatki ogrodzeniowej na boisku orlik Prandocin Wysiołek ( konieczność wjazdu wysięgnika do uszkodzonych lamp oświetleniowych)

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel