A A A

Informacja Burmistrza na sesję Rady Miejskiej w Słomnikach w dniu 29 listopada 2018r.

Główne obszary działalności gminy:

  1. Oświata i wychowanie
  2. Transport i łączność – drogi, parkingi
  3. Pomoc społeczna, wsparcie rodziny
  4. Ochrona zdrowia – profilaktyka
  5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  6. Infrastruktura wodociągowo – kanalizacyjna
  7. Kultura, sport i rekreacja
  8. Ochrona przeciwpożarowa
  9. Administracja publiczna

Wieloletni Plan Inwestycyjny - Gmina Słomniki
2019 - 2023 - projekt

INWESTYCJE OŚWIATOWE

1

Budowa szkoły w Niedźwiedziu

2

Dobudowa klatki schodowej w szkole w Waganowicach

3

Adaptacja sali gimnastycznej ZSO w Słomnikach na aulę

4

Budowa boiska przy szkole w Waganowicach

GOSPODARKA KOMUNALNA

1

Budowa PSZOK na oczyszczalni ścieków

2

Modernizacja oczyszczalni ścieków

3

Kanalizacja ul. Mirka w Słomnikach oraz część Prandocina Wysiołka

4

Remont wodociągu fi 300 w Januszowicach

5

Przebudowa ujęcia wody w Kacicach

6

Modernizacja gminnej sieci wodociągowej

7

Uzbrojenie SAG w Wężerowie

8

Modernizacja oświetlenia ulicznego

OCHRONA POWIETRZA

1

Program instalacji Odnawialnych Źródeł Energii

2

Program wymiany pieców węglowych na ekologiczne

SPORT I REKREACJA

1

Budowa strefy rekreacji w Słomnikach na placu 3 Maja

2

Budowa kąpieliska w Januszowicach

3

Plac zabaw dla dzieci młodszych MGCK

4

Plac zabaw dla dzieci starszych MGCK

5

Plac zabaw w Czechach

6

Plac zabaw w Prandocinie Iły

7

Modernizacja nawierzchni boiska w Prandocinie

8

Siłownia plenerowa na oś. Poetów

9

Modernizacja placu zabaw na ul. Rzeźniczej

10

Siłownia plenerowa na Słomniczance

INNE INWESTYCJE

1

Rewitalizacja Rynku w Słomnikach

2

Rewitalizacja ZGKiM

3

Rewitalizacja Niedźwiedź - remont świetlicy

4

Budowa świetlicy na Zaborzu

5

Budowa świetlicy w Orłowie

6

Modernizacja remiz OSP

DROGI WOJEWÓDZKIE

1

Chodnik w Wesoła – Miłocice c.d.

2

Chodnik Waganowice - budżet obywatelski

3

Chodnik Brończyce

4

Chodnik Brończyce - Waganowice /projekt + wykonanie/

DROGI POWIATOWE

1

Januszowice: cd chodnika i asfalt od E7 do PKP SPR

2

Kacice przez wieś cd. 1300m

3

Betonówka Zaborze SPR

4

Januszowice przed szkołą i cd do sołtysa

5

Ul. Poniatowskiego wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową SPR

6

Ul. Kolejowa ścieżka rowerowa do PKP SPR

7

Zagaje Smrokowskie 2200m

8

Rynek część powiatowa

9

Kacice - Przestańsko

10

Chodnik w Waganowicach 250mb

11

Prandocin - koło kościoła do E7

12

Chodnik w Smrokowie

13

Chodnik w Wężerowie

PARKINGI

1

Parking przy PKP Słomniki

2

Parking przy PKP Słomniki Miasto

3

Parking przy PKP Niedźwiedź

4

Plac przy Szkole w Prandocinie z drogą dojazdową

5

Parking przy szkole w Waganowicach

6

Parking przy stacji Smroków

7

Prandocin parking przy E7

8

Parking Ratajów MPK

9

Parking przy stadionie Polanowice

10

Garaże za osiedlem ul. Słoneczna

SŁOMNIKI - DROGI GMINNE

1

Ul. Wolności z chodnikami

2

Promenada ul. Okrzei – ul. Kolejowa SPR

3

Ul. Św. Jana Pawła II – parking, chodnik, ścieżka rowerowa SPR

4

Dojazd do urzędu plus chodnik i parkingi

5

Ul. Żeromskiego końcówka

6

Ul. Łokietka część gminna Wolności - Żeromskiego

7

Droga od hali sportowej do cmentarza wraz z parkingiem

8

Rynek część gminna

9

Chodnik z osiedla do ul. Bema

10

Droga za Biedronką

11

Ul. Mirka i ul. Wiśniowa połączenie do Kolejowej + końcówka Mirka

Wybrane inwestycje na drogach gminnych

1

Ratajów Górny od ul. Zagłoby do ul. Hubala i do E7

2

Polanowice Rędziny

3

Trątnowice - Niedźwiedź c.d.

4

Niedźwiedź - Brończyce

5

Kocmyrzowska - Szczepanowice

6

Ratajów szkoła - sklep

7

Sosnówka

8

E7 - Wesoła

9

Granów - Józefin

10

Wesoła - Ratajów cd.

11

Granów od Dziadówek do strefy

12

Miłocice k. piekarni + poszerzenie

13

Granów - Brończyce

14

Zaborze do lasu w Polanowicach i strefa

15

Czechy - Niegardów Kolonia

16

Janikowice centrum

17

Prandocin Mogiłki

18

Kępa Górna z rowami

19

Zagaje Smrokowskie od stacji PKP do skrzyżowania

Ponadto planowana jest realizacja kilkudziesięciu tzw. małych inwestycji na drogach gminnych oraz drogach rolniczych

Pełny tekst Wieloletniego Planu Finansowego zostanie opublikowany po konsultacjach z Radą Miejską oraz po uzupełnieniach wynikających z wniosków radnych.

Burmistrz Gminy Słomniki
Paweł Knafel