Drukuj

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 28.06.2018 – 23.08.2018

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. XI Małopolskie Święto Czosnku
 2. 90 lecie OSP w Smrokowie
 3. Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze 2/17 miejsce OSP Waganowice seniorzy, 4/12 OSP Miłocice kobiety
 4. Rodzinny Piknik Święto Czekolady przy MGCK
 5. Turniej Piłkarski oraz Turniej Strzelecki w Prandocinie
 6. Powitanie uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej J. Piłsudzkiego w Słomnikach oraz Prandocinie wraz z turniejem strzeleckim organizowanym przez Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe
 7. Dożynki Parafialne w Niedźwiedziu
 8. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina
 9. Uroczyste przekazanie umów w ramach programów Bezpieczna Małopolska oraz Małopolskie Remizy w Muzeum Lotnictwa Polskiego
 10. Spotkanie z przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej z ul. Kolejowej
 11. Spotkanie z ks. Słowikiem z Caritas Kielce
 12. Spotkania z przedstawicielami ZDPK w sprawie awarii na ul. Lelewela
 13. Spotkanie na temat uzbrojenia SAG w Wężerowie

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Budowa i wyposażenie placów zabaw: Janikowice, Prandocin Wysiołek, Kacice, Brończyce, Waganowice, Szczepanowice, Trątnowice i Zagaje Smrokowskie
  Wykonawca: P.P.H.U MEVIUS Mateusz Cichowski Majdan Brzezicki 42 21-050 Pisaki
  Termin realizacji: do 28.09.2018
  Wartość: 300 000zł

 

 1. Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej na istniejącym boisku sportowym w miejscowości Kacice
  Wykonawca: Wykonawca: Firma „FRANCUZ” Francuz Bogdan Żębocin 24 A, 32-100 Proszowice
  Wartość: 400 000zł
  Termin realizacji: 31.08.2018

 

 1. Scalenie i podział nieruchomości w mieście Słomniki
  Wykonawca: Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. Żory ul. Stodolna 31   44-240 Żory
  Wartość: 200 000zł

 

 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborze
  Wykonawca: Usługi Budowlane Piotr Skulik  Wola Luborzycka 76  32-010 Kocmyrzów
  Wartość: 620 000zł
  Termin realizacji: 30.09.2019

 

 1. Dowóz i odwóz uczniów do szkół w Prandocinie, Smrokowie i Niedźwiedziu wraz z opieką w roku szkolnym 2018/2019
  Wykonawca: Transport Osób i Towarów „Stefan” Krzysztof Kucala  Widoma 36  32-095 Iwanowice
  Wartość: 830 000zł

 

 1. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź – dofinansowanie z programu Bezpieczna Małopolska
  Wykonawca: P.W. BIBMOT BIK Sp.J.  ul. Drzewieckiego 1  39-300 Mielec
  Wartość: 123 550zł
  Termin realizacji: do 26.10.2018

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Dostawa wyposażenia meblowego do Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach.
 2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1261K w miejscowości Prandocin w zakresie budowy chodnika prawostronnego w km 7+131,0 – 8+113,23 -ponowne postępowanie
 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach między ulicą Poniatowskiego a osiedlem - ponowne postępowanie
 4. Zimowe utrzymanie dróg i ulic gminnych w sezonie zimowym 2018/2019, 2019/2020 i 2020/2021 na terenie gminy Słomniki o łącznej długości ok. 114 km - ponowne postępowanie

 

Inwestycje drogowe

Drogi w trakcie realizacji:

 

Podpisano umowy na:

 1. Remont drogi rolniczej w miejscowości Prandocin Iły
  Wykonawca: „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów
  Wartość: 130 000 zł,
  Termin wykonania: 12.10.2018r.

 

 1. Przebudowa parkingu przy stacji PKP Słomniki (ul. Kolejowa) w miejscowości Słomniki
  Wykonawca:  „MATEX” Maksymilian Mirek, Nasiechowice 50, 32-200 Miechów
  Wartość: 1.611.300,00 zł
  Termin wykonania: 30.11.2018r.

 

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 601770K „Ratajów-Niedźwiedź – Trątnowice w m. Niedźwiedź na długości 565 mb
  Wykonawca: z firmą: PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków
  Wartość: 205 000 zł (w tym dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego: 149.778,00 zł)
  Termin wykonania: 28.09.2018r.

 

 1. W dniu 27.08.2018r. zostanie podpisana umowa na budowę parkingu k. kościoła w m. Niedźwiedź
  Wykonawca:  TOM-BUD, Wiesław Michalski, ul. Zamkowa 19/9, 30-301 Kraków
  Wartość: 160 000 zł
  Termin wykonania: do 16.11.2018r

 

Drogi powiatowe:

 1. Przebudowa drogi powiatowej ul. Okrzei w Słomnikach
  Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków
  Kwota:  280 000zł
  Termin realizacji: 28.09.2018r

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2142K w m. Januszowice
  Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków
  Kwota: 212 000zł
  Termin realizacji: 28.09.2018r

 

 1. Przebudowa drogi powiatowej nr 2141K w m. Kacice na kwotę 207.863,85 zł
  Wykonawca: PRODiM Oskar Niezabitowski, ul. Katowicka 20/22, 31-351 Kraków
  Kwota: 386 000zł
  Termin realizacji: 28.09.2018r

 

Drogi wojewódzkie: 

brak rozstrzygnięcia przetargowego na realizację chodnika w Waganowicach w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.

 

Sprawy bieżące:

 1. Dokonano odbioru budynku przychodni zdrowia w Słomnikach .
 2. Wykonano zadanie i dokonano odbioru robót związanych z budową kotłowi i centralnego ogrzewania w budynku OSP w Miłocicach wykonanego w ramach programu Małopolskie Remizy 2018.
 3. Rozstrzygnięty został przetarg i podpisano umowę na budowę wiatrołapu i pochylni dla niepełnosprawnych przy budynku ZSO w Słomnikach. Trwają roboty budowlane.
 4. Zamówiono i zamontowano trybuny dla widowni na stadionie LKS Słomniczanka.
 5. Zamówiono dostawę kontenera na zaplecze oraz wiat i trybun na boisko sportowe w Smrokowie.
 6. Zamówiono drzwi wejściowe do budynków remizy OSP w Trątnowicach i budynku wielofunkcyjnego w Szczepanowicach
 7. Zamówiono tablice ogłoszeniowe dla sołectwa Prandocin Iły II
 8. Program Dobry Start 300+
  - ilość złożonych wniosków – ok. 820
  - ilość dzieci objętych wnioskami – 1600
  - ilość uprawnionych - 2000
 1. Wymiana pieców i OZE
  - PONE - łącznie 26 pieców /komplet dokumentów do podpisania umów/
  - SPR gaz - łącznie 45 pieców /15 umów podpisanych, komplet zainteresowanych/
  - SPR ekogroszek - 46 pieców /10 umów podpisanych, komplet zainteresowanych/
  - OZE – łącznie 180 instalacji /73 umowy, 40 rezygnacji, 67 niezdecydowanych/

Obserwacje pomiarów zanieczyszczeń powietrza w gminie

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel

Odsłony: 3229