A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 09.03.2018 – 19.04.2018

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet z udziałem między innymi Marszałka WM Wojciecha Kozaka
 2. Koncert z okazji Dnia Kobiet w MGCK – „Wszystko co najpiękniejsze”
 3. Przedstawienie „Królowa Śniegu” w wykonaniu dzieci, rodziców i nauczycieli z ZSO w Słomnikach
 4. Małopolski Kiermasz Świąteczny zorganizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki na zlecenie Zarządu WM
 5. Koncert wielkopostny w MGCK – „Lament duszy i gitary”, połączony z wystawą „Kulturowe ślady – kapliczki”
 6. Przedstawienie świąteczne w ZS w Waganowicach
 7. Spotkanie z przedstawicielami firmy MOTA-ENGIL wykonawcą odcinka S7 Widoma - Szczepanowice
 8. Posiedzenie Zarządu Gminnego Związku OSP
 9. Spotkanie z Dyrektorem oraz pracownikami ZDPK w sprawie inwestycji IS, SPR, BRD:

- BRD: przejście dla pieszych w Muniakowicach przy kaplicy wraz z poprawą oświetlenia, oświetlenie przejść dla pieszych w Niedźwiedziu przy skrzyżowaniu  na Zaborze oraz w Polanowicach przed stadionem, wycinka drzew przy drodze Kocmyrzowskiej
- IS: potwierdzenie inwestycji: remont ul. Okrzei, 1000 mb nakładki w Kacicach, 500mb nakładki w Januszowicach, przejęcie przez gminę zadań: chodnik w Prandocinie i chodnik przy ul. Poniatowskiego
- SPR: powtórzenie przetargu na „betonówkę”, ogłoszenie przetargu na Januszowice, alternatywne rozwiązania w ramach IS

 1. Posiedzenie Rady LGD Jurajska Kraina – ocena wniosków: granty, strefy rekreacji itp.
 2. Spotkanie z Europosłem Czesławem Siekierskim
 3. Wizytacja Ministra MSWiA Joachima Brudzińskiego na Komisariacie Policji w Słomnikach
 4. Spotkanie z ks. Słowikiem Dyrektorem Caritas Diecezji Kieleckiej
 5. Udział w konferencji na temat poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej
 6. Udział w odbiorach usterkowych na drodze Kocmyrzów - Słomniki
 7. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski

- aktualny stan naborów w MRPO
- finansowanie zadań z WFOŚ, MARR, BGK
- RODO

 

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 51,67m2 przy ul. Św. Jana Pawła II na rzecz najemcy za kwotę 30 860zł
 2. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 19,76m2 w Prandocinie za kwotę 31 650zł /przetarg ustny nieograniczony/
 3. Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 46,14m2 przy ul. Słonecznej na rzecz najemcy za kwotę 27 557zł
 4. Umowa służebności przejazdu na działkach 617/6 i 617/9 w Słomnikach na 1 rok na rzecz każdoczesnych właścicieli działek 615/2 i 615/3 – opłata na rzecz Gminy wynosi 8 000zł
 5. Umowa zamiany działki 300/4 o pow. 0,0939ha na działkę 276/3 o pow. 0,1482ha położonych w Lipnej Woli - bezkosztowo

 

Przetargi rozstrzygnięte:

 1. Wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Słominki oraz podległych jednostek organizacyjnych.

Wykonawca: Bank Spółdzielczy w Słomnikach  ul. Żeromskiego 1A, 

Wartość zadania: 75000zł

Termin realizacji: 01.05.2018-30.04.2021r.

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z budową ciągu pieszo – rowerowego przy ulicy Poniatowskiego w Słomnikach

Złożona oferta  P.H.U.P. "Mika" Nasiechowice 31, 32-200 Miechów

 Kwota 1685100,00 zł brutto

 1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Muniakowice gmina Słomniki

Dostawca: EXKOM PRZYBYSZ BAUMAN SP. J. Ul. Lubelska 25, 08-500 Ryki

Cena: 94 000zł brutto

 

Przetargi ogłoszone:                                                                                                            

 1. Kompleksowa realizacja w formie „zaprojektuj i wybuduj” związana z przebudową parkingu przy stacji PKP Niedźwiedź w miejscowości Niedźwiedź i Polanowice”

Termin składania ofert – 07.05.2018r

 1. Zorganizowanie Kolonii w miejscowości nadmorskiej w roku 2018 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Termin składania ofert- 25.04.2018r.

 

Inwestycje drogowe

 1. Rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto przebudowę i remont dróg gminnych:

„Waganowice - Starodroże”

„Kępa za mostem”

„Zaborze od sołtysa”

„Zagaje Smrokowskie za młynem”

„Trątnowice – centrum – boisko”

„Polanowice – Kolonia”

Wykonawca: WALKOR Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych Ordys Lucjan

Wartość zadania: 490 000zł

Termin realizacji: 26 czerwca 2018r.

 

 1. Remont cząstkowy dróg gminnych:

Wykonawca: Firmą Robót Ziemnych Katarzyna Górnikowska, Wilków 84

 Wartość zadania: 40.098,00 zł,

Termin realizacji do: 25.05.2018r.

 

Drogi powiatowe:

 – unieważniono pierwszy i ogłoszono drugi przetarg na budowę drogi powiatowej w Zaborzu, termin składania ofert 07 maja 2018r.

- ogłoszono przetarg na realizację drogi powiatowej w Januszowicach

Drogi wojewódzkie:  -  brak informacji w sprawie inwestycji zakwalifikowanych na 2018r

Złożone w wnioski o dofinansowanie:

 1. UM: Budowa instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni z kotłem na pellet w budynku remizy OSP w Miłocicach  w ramach programu „MAŁOPOLSKIE REMIZY 2018” – uzyskano dofinansowanie w wysokości 25 767zł
 2. UM: Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Niedźwiedź w ramach programu Bezpieczna Małopolska
 3. LGD: Utworzenie stref rekreacji i wypoczynku w Brończycach, Kacicach, Wężerowie, na oś. Poetów i na ul. Rzeźniczej w Słomnikach
 4. LGD: Utworzenie placów zabaw w Trątnowicach, Janikowicach, Waganowicach, Prandocinie Wysiołku, Szczepanowicach i Zagajach Smrokowskich
 5. LGD granty: Rozbudowa strzelnicy sportowej w Słomnikach /Międzyszkolne Stowarzyszenie Sportowe/ - uzyskane dofinansowanie 40 000zł
 6. LGD granty: Rodzinny FITPLACE /Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słomnikach/ - uzyskane dofinansowanie 20 000zł
 7. LGD granty: Budowa siłowni plenerowej /LKS Słomniczanka/ - uzyskane dofinansowanie 32 500zł
 8. WFOŚ: Wymiana 50 pieców węglowych w ramach programu PONE
 9. MSiT: Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy szkole w Waganowicach
 10. PROW: Budowa świetlicy wiejskiej w Zaborzu
 11. PROW: Modernizacja parku w Rynku w Słomnikach
 12. SPR: Rewitalizacja terenu ZGKiM w Słomnikach

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia (Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach
 2. Zakupiono trybunę stalową na boisko w Wężerowie- koszt 11 685 zł (płatne po 50% przez Gminę i LKS Cobra Wężerów)
 3. Wykonano dokumentację projektową ,przedmiar  i kosztorys  inwestorski  dotyczący budowy instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni w budynku remizy OSP w Miłocicach.
 4. Wykonano remont sanitariatów w budynku LKS Niedźwiedź
 5. Opracowywane są specyfikacje do przetargów na wyposażenie administracyjno-medyczne przychodni zdrowia, ciągów pieszo-rowerowych i budowy wiatrołapu przy budynku ZSO w Słomnikach
 6. Zlecono wykonanie opinii przeciwpożarowej dotyczącej stanu zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół w Słomnikach
 7. Rozstrzygnięto konkurs na działania w zakresie kultury fizycznej i sportu – dofinansowano 19 zadań /w tym 7 klubów sportowych/ na łączną kwotę 370 000zł
 8. Rozstrzygnięto konkurs na działania w zakresie kultury – dofinansowano 10 zadań na łączną kwotę 80 000 zł

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- remont mieszkania i korytarza po pożarze w budynku socjalnym ul. Kościuszki 53 w Słomnikach ( malowanie i montaż wykładziny)

- malowanie klatki schodowej OSP Słomniki

- montaż barier ochronnych na przepuście- droga Szczepanowice

- sprzątanie ulicy Bema i obcinka gałęzi przy ulicy Bema

- obcinka gałęzi przy OSP w Kacicach

- porządkowanie placu targowego Słomniki ulica 3Maja

- porządkowanie terenu przy Sądzie w Słomnikach ( malowanie miejsc postojowych)

-  naprawa elewacji  i płytek tarasowych przy budynku Urzędu T. Kościuszki 64

- naprawa jezdni brukowej i schodów oraz przełożenie kostki brukowej na ulicy Kilińskiego w Słomnikach

- naprawa kostki brukowej przy budynku zaplecza sportowego w Polanowicach

- naprawa nawierzchni na drogach gminnych masą na zimno oraz montaż znaków drogowych

- prace porządkowe przy budynkach komunalnych

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel