A A A

Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 24.02.2017 – 30.03.2017 

Udział w uroczystościach, konferencjach i spotkaniach:

 1. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
  • zmiany w finansowaniu zadań z WFOŚ
  • centralizacja VAT
  • stan środowiska w województwie małopolskim
 2. Zakończenie zebrań walnych w jednostkach OSP w Gminie Słomniki
 3. Spotkanie z Januszem Sepiołem na temat planu zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego jako wstępu do przygotowania nowej strategii rozwoju regionu
 4. Spotkanie z radnym sejmiku wojewódzkiego dr. Wojciechem Skuchą w gronie wójtów i burmistrzów powiatu proszowickiego i części powiatu krakowskiego
 5. Uroczystość 10-lecia harcerstwa w Zespole Szkół w Waganowicach
 6. Spotkanie z mieszkańcami Słomnik – podsumowanie 2 lat bieżącej kadencji
 7. Spotkanie z Prezesem WFOŚ – omówienie kryteriów oceny wniosków w sprawie dofinansowania wymiany pieców w ramach PONE
 8. Udział w Forum Samorządowym w Warszawie – analiza sytuacji samorządów w Polsce w kontekście planowanych zmian w kodeksie wyborczym
 9. Udział w wystawie artystycznej twórczości Jana Biczysko w MGCK
 10. Spotkanie z Komisją BRD powiatu krakowskiego – omówienie działań związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym na 2017 rok
 11. Udział w Europejskim Kongresie Samorządowym w Krakowie
 12. Spotkanie z właścicielami nieruchomości w sprawie scalenia
 13. Walne zebranie LGD Jurajska Kraina
 14. Uczestnictwo w spotkaniu świątecznym z okazji Dnia Kobiet
 15. Uczestnictwo w Walnym Zebraniu Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Słomnikach

 

Inwestycje drogowe gminne:

Parkingi:

Trwają prace nad utwardzeniem parkingu przy szkole w Waganowicach oraz poszerzenie parkingu przy stacji PKP w Smrokowie.

Inwestycje drogowe powiatowe:

 1. Została podpisana umowa z Powiatem Krakowskim na budowę chodnika przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 2. W Zarządzie Dróg Powiatu Krakowskiego trwają prace nad rozstrzygnięciem przetargu na „Przebudowę drogi 2161K Kocmyrzów – Słomniki. ZDPK otrzymał promesę w wysokości 2.973.070,00 zł. Gmina Słomniki będzie partycypować w kosztach w wysokości ok. 863.000,00 zł. Szacunkowy koszt inwestycji 6.337.000,00 zł.

 

Inwestycje drogowe wojewódzkie:

 1. Zarząd Województwa Małopolskiego przyznał dotację w wysokości 200.000,00 zł na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej 773 w m. Miłocice i Wesoła. Drugie 200 tys. dokłada Gmina. Koszt całego zakresu chodnika wynosi ponad 900 tys. zł.
 2. ZDW nie przyznał środków na realizację chodników w Brończycach i Waganowicach na rok 2017

 

Inwestycje oświetleniowe – przetargi rozstrzygnięte:

 1. Dobudowa oświetlenia zewnętrznego przy ulicy Kolejowej w Słomnikach na istniejących słupach.
  Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa PHU ELDO Jacek Mucha  Krępa 131A
 1. Montaż oświetlenia zewnętrznego na kompleksie sportowym w Prandocinie Wysiołku, gm. Słomniki po istniejących słupach.
  Wykonawca: Firma Handlowo Usługowa PHU ELDO Jacek Mucha , Krępa 131A
 1. Budowa linii oświetlenia drogowego wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Zagaje Smrokowskie - Gm. Słomniki
  Wykonawca: Zakład Ogólnobudowlany i Instalacji Elektrycznych  Krzysztof Wojtal  Celiny 36 , 32-095 Iwanowice 

 

W trakcie opracowywania jest dokumentacja na dobudowę oświetlenia  ulicznego:

 • Słomniki ulica Słowackiego (plac po P. Sarnowiczu)
 • Kępa (1 lampa)
 • Zaborze droga do P. Kubika (2 lampy)

 

Przetargi rozstrzygnięte:

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2017r

Złożono 13 wniosków na kwotę 80 000zł /dostępne środki 70 000zł/

 

Przetargi ogłoszone:

 1. Remont budynku remizy OSP w Prandocinie gm. Słomniki w ramach programu Remizy Małopolskie /bez termomodernizacji/
 2. Remont budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu gm. Słomniki /bez termomodernizacji/

 

Przygotowywane przetargi:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Słomniki oraz obsługa PSZOK
 2. Zorganizowanie Kolonii w miejscowości górskiej w roku 2017 dla 50 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.
 3. Przebudowa ujęcia wody, w miejscowości Kępa
 4. Przebudowa zbiornika wody, w miejscowości Trątnowice
 5. Przebudowa budynku pompowni wody i budowa zbiornika wody wraz z fundamentem, w miejscowości Polanowice
 6. Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Bema i ul. Kościuszki, miejscowości Słomniki oraz Prandocin Wysiołek, gm. Słomniki

 

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową przychodni zdrowia (Specjalistycznego Centrum Usług Medycznych w Słomnikach
 2. Wykonano inwentaryzację architektoniczno-budowlaną budynku wielofunkcyjnego w Niedźwiedziu
 3. Zlecono wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej w budynkach przekazanych przez PKP przy ulicy Kolejowej i ulicy Krakowskiej w Słomnikach

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • bieżące prace remontowe i porządkowe w budynkach stanowiących własność Gminy Słomniki
 • naprawa przystanku w Polanowicach
 • naprawa studzienki w Polanowicach
 • wycinanie gałęzi przy drogach gminnych
 • naprawa dróg asfaltem na zimno ( zużyto 3,5 tony asfaltu)
 • wymiana piłkochwytów na Orliku Słomniczanka
 • malowanie kuchni sala gimnastyczna  Słomniczanka, naprawa zamków i baterii
 • naprawa tarasu przy budynku Urzędu ( wymiana płytek)

 

Spotkanie z sołtysami 24 kwietnia – inwentaryzacja źródeł ogrzewania

Rezygnacja Pana Krzysztofa Szczęśniaka z funkcji sołtysa wsi Prandocin Iły -wybory w piątek 31 marca 2017r

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel